1430500copd

Reactivatietraining bij COPD

Op een leuke manier samen met 3 – 5 mensen (andere COPD-patiënten) werken aan uw conditie is wat belangrijk hierbij is. Een geschoolde fysiotherapeut begeleidt u bij uw persoonlijk vastgesteld trainingsprogramma met als doel dat u zich minder belemmerd voelt in uw dagelijkse leven.

Wat is COPD?

COPD is de afkorting van de Engelse benaming Chronic Obstructive Pulmonary Disease, letterlijk vertaald: chronisch obstructieve longaandoening. Het is een verzamelnaam voor chronische bronchitis, waarbij sprake is van langdurige ontstekingen in de luchtwegen, en longemfyseem waarbij het longweefsel minder elastisch of rekbaar is geworden. Vroeger werd ook het woord CARA gebruikt. Bij COPD heeft men vooral last van benauwdheid, het ophoesten van slijm en soms een fluitende/piepende ademhaling. 

COPD kan in 4 (GOLD) stadia worden ingedeeld, van een lichte tot een ernstige vorm van COPD. Is  uw longaandoening ingedeeld bij stadium 2,3 of 4, dan kunt u in aanmerking komen voor longreactivatie. Dit is mede afhankelijk van afgenomen inspannings-vermogen dat kan leiden tot problemen in het dagelijks functioneren. 

COPD kan niet worden genezen maar een gezonde leefstijl en trainen heeft duidelijk positieve effecten op de kwaliteit van leven.

Hoe ziet het programma eruit?

De meeste mensen met COPD  trainen 2 maal per week 1 uur onder begeleiding

Na het introductiegesprek gaat u samen met de fysiotherapeut naar de oefenruimte waar u o.a. uitleg krijgt hoe de apparatuur werkt en op welk niveau u uw training gaat beginnen. Het niveau van uw training is afhankelijk van uw lichamelijke toestand, die onder andere wordt bepaald door uw inspanningsvermogen, de ernst van de COPD en mogelijke aanwezigheid van blessures. U traint in groepsverband, maar daarbinnen volgt u uw eigen trainingsprogramma. De eerste paar keer begeleidt de fysiotherapeut u bij de gehele training. In de loop van de tijd traint u steeds zelfstandiger en zal de fysiotherapeut u coachen.

Standaard trainen wij een periode van drie maanden. Tijdens elke training wordt bij verschillende inspanningen het zuurstofgehalte van het bloed en de hartslag ( Saturatie) gemeten, als ook de borg schaal gevraagd.

Verder wordt bij aanvang, en bij beëindiging van de revalidatie een uitgebreide meting gedaan ( de PSK,Spierkracht-meting, 6 Minuten Wandel Test) en de CCQ-vragenlijst. Hierdoor kunnen wij de vorderingen tijdens en na de revalidatie monitoren en met U bespreken. Tevens worden de huisarts en/of longarts op de hoogte gebracht van de resultaten.

Het is belangrijk dat u na deze periode een actieve leefstijl blijft houden.

   

Verwijzing

De huisarts kan u op basis van longfunctie- gegevens en uw klachtenpatroon, verwijzen naar de fysiotherapeut. Het kan ook zijn dat u eerst bent doorgestuurd naar de longarts. De longarts bepaalt aan de hand van longfunctie en inspanningstesten de ernst van de COPD. Afhankelijk van de uitslag, wordt u verwezen naar de fysiotherapeut.

Maak een afspraak

Wilt u meer weten over COPD en trainen? Neem dan gerust contact op. U kunt bij ons nog dezelfde dag terecht voor een afspraak.

maak een afspraak