McKenzie therapie

De McKenzie therapie methode (MDT) is bekend geworden door de goede en zekere resultaten bij rug- en nekklachten al dan niet met uitstraling in benen of armen. MDT is een wetenschappelijke onderbouwde specialisatie in de fysiotherapie.

De McKenzie therapie

Mechanische Diagnose Therapie (MDT) is een wetenschappelijk onderbouwde vorm van fysiotherapie, ook wel bekend als McKenzie therapie. MDT is wereldwijd de meest onderzochte en best gedocumenteerde behandelmethode voor mechanische klachten aan het bewegingsapparaat.

Het is een onderzoek- en behandelmethode die gebruik maakt van richting specifieke oefeningen die u zelfstandig kunt blijven doen. Indien nodig wordt dit ondersteund door manuele mobilisatie technieken. 

Het doel van de methode is niet alleen de klachten zo snel mogelijk te laten verdwijnen, maar ook ervoor te zorgen dat deze in de toekomst niet terugkeren. MDT is een duidelijk afgebakend behandelsysteem dat gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek. MDT is daarmee vooral bekend om de snelle, effectieve en duurzame behandeling bij schouder-, knie-, nek- en rugklachten.

Bij McKenzie therapie wordt er geclassificeerd in drie syndromen:

• Derangement syndroom
• Dysfunctiesyndroom
• Houdingssyndroom

Onderzoek
In het eerste onderzoek wordt gekeken of uw klacht behandeld zou kunnen worden middels McKenzie therapie. Tijdens een vraaggesprek worden uw klachten in kaart gebracht, waarna een bewegingsonderzoek plaatsvindt.

Typisch voor dit onderzoek zijn de veelvuldige herhalingen van verschillende bewegingsrichtingen. Met de herhaalde bewegingen wordt gekeken wat de mechanische invloed is op uw bestaande klachten: welke beweging verergert en welke beweging vermindert de bestaande pijn weer. Wanneer u (tevens) uitstralende pijn in een been of arm heeft, wordt onderzocht of door middel van herhaalde bewegingen en langdurig aangehouden houdingen deze uitstraling zich naar boven of naar beneden verplaatst.

Het eerste onderzoek is geheel gericht op het herkennen van een van de bovengenoemde syndromen. Na het onderzoek kunnen we duidelijk aangeven of uw klacht mechanisch van aard is en dus geschikt is voor behandeling met MDT. 

Daarnaast kunnen we meestal een duidelijke prognose formuleren, aan de hand van wetenschappelijke criteria. Kan de klacht niet worden behandeld, dan zal gekeken worden naar een andere therapievorm of wordt u door- of terugverwezen naar uw huisarts.

Behandeling
De behandeling wordt niet uitgevoerd door uw therapeut, maar door uzelf. U leert met eenvoudige oefeningen uw klachten zelf weg te nemen. Wel kunnen we, indien noodzakelijk, de therapie aanvullen met met manuele technieken, zoals mobilisaties of manipulaties. Daarnaast besteden we aandacht aan uw houding en bewegingen in het dagelijkse leven.
Binnen maximaal 3 behandelingen kunnen we onze werkdiagnose bevestigen en weet u waar u aan toe bent.

De McKenzie therapie

Mechanische Diagnose Therapie (MDT) is een wetenschappelijk onderbouwde vorm van fysiotherapie, ook wel bekend als McKenzie therapie. MDT is wereldwijd de meest onderzochte en best gedocumenteerde behandelmethode voor mechanische klachten aan het bewegingsapparaat.

Het is een onderzoek- en behandelmethode die gebruik maakt van richting specifieke oefeningen die u zelfstandig kunt blijven doen. Indien nodig wordt dit ondersteund door manuele mobilisatie technieken. 

Het doel van de methode is niet alleen de klachten zo snel mogelijk te laten verdwijnen, maar ook ervoor te zorgen dat deze in de toekomst niet terugkeren. MDT is een duidelijk afgebakend behandelsysteem dat gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek. MDT is daarmee vooral bekend om de snelle, effectieve en duurzame behandeling bij schouder-, knie-, nek- en rugklachten.

Adresgegevens

Deltaweg 8

5709 AC Helmond

Contactgegevens

E-mail: info@niekvanberlo.nl

Telefoon: 0492-776379