REVALIDATIE

Met ruim 20 jaar ervaring zijn we thuis op het gebied van sportrevalidatie maar ook als u moet revalideren na een maagoperatie, CVA of bij chronische aandoeningen zoals COPD en hart/vaatklachten hebben wij de juiste expertise in huis.

(Sport)Revalidatie

Moet u revalideren na een (sport)blessure zoals zweepslag, enkelverzwikking of na operatie zoals een knieprothese, heupprothese of een voorste-kruisband-reconstructie dan bent u bij ons aan het juiste adres. 

De revalidatie gebeurt gestructureerd aan de hand van behandelprotocollen en volgens de laatste inzichten.

De behandelingen vinden plaats in een behandelruimte, de oefenzaal en/of een trainingsveld, afhankelijk van de aard en het moment in de revalidatie. Naast de behandelingen in de praktijk, krijgt u vaak ook een trainingsschema of leefregels mee voor thuis. 

 

Longklachten

COPD is een longziekte waarbij uw longen zijn beschadigd. Ademen is moeilijker en u heeft minder energie. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte). 

COPD kan niet worden genezen maar een gezonde leefstijl en trainen heeft duidelijk positieve effecten op de kwaliteit van leven. 

Hebt u longklachten dan u kunt bij ons van een COPD-geschoolde fysiotherapeut specifieke medische fysiotherapie krijgen.

Wij zijn aangesloten bij Longnet Helmond-Geldrop.  

Behandeling

Voldoende bewegen en trainen is voor mensen met longaandoeningen noodzakelijk. Vooral de mate van inspanning is erg belangrijk en moet gedoseerd plaatsvinden. Wanneer u dit doet onder begeleiding van één van onze gespecialiseerde fysiotherapeuten, weet u zeker dat u de training op een goede manier uitvoert.

De behandeling zorgt ervoor dat uw spieren sterker worden en dat u uw uithoudingsvermogen behoudt of zelfs verbetert. Ook ademhalings- en hoesttechnieken komen aan bod. Zo raakt u minder snel vermoeid, herstelt u sneller na een infectie en voelt u zich minder benauwd.

U traint in groepsverband, maar daarbinnen volgt u uw eigen trainingsprogramma. 

Vergoeding

 

Vanaf 2019 wordt fysiotherapie voor mensen met COPD GOLD 2,3 en 4 vanaf de eerste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Wel komt er een maximum op het aantal behandelingen dat vergoed wordt. In het eerste behandeljaar zijn dit er maximaal 70. In de jaren daarna is het aantal behandelingen afhankelijk van de ernst van de COPD.  Uw longarts bepaalt aan de hand van de klachten de ernst van uw COPD en in welke groep u valt. Let op: het eigen risico is van toepassing op de fysiotherapie in de basisverzekering.

Vaatklachten

Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) wordt veroorzaakt door slagaderverkalking (atherosclerose), waardoor patiënten claudicatio intermittens kunnen ondervinden.

Klachten zoals pijn of kramp in de beenspieren treden op tijdens het lopen en verdwijnen na enige tijd stilstaan.Roken, te weinig beweging en ongezonde voeding zijn risicofactoren voor perifeer arterieel vaatlijden.

De eerste keus voor de behandeling bij patiënten met vaataandoeningen zoals claudicatio intermittens (of etalagebenen) is looptherapie. Door middel van looptherapie kan de pijnvrije loopafstand vergroot worden bij een vaataandoening. 

Als deze looptherapie onder begeleiding van een fysiotherapeut wordt uitgevoerd (gesuperviseerde looptherapie), lijken de resultaten aanzienlijk beter. 

 

Looptraining en leefstijlbegeleiding

Het traject GLT en leefstijlbegeleiding is een intensieve behandeling van een jaar, waarbij de patiënt de eerste periode 2 à 3 sessies per week wordt behandeld. Daarna neemt de frequentie van behandelingen af tot 1 keer per maand. Er wordt gestreefd naar zelfredzaamheid na een jaar GLT. 

Naast het verhogen van de loopafstand en kwaliteit van leven door fysieke training wordt ook aandacht besteed aan eventuele comorbiditeiten of andere beperkende factoren. Aangezien de belangrijkste risicofactoren van PAV bestaan uit roken, onvoldoende beweging en ongezonde voeding, zijn ClaudicatioNet therapeuten extra bijgeschoold in het begeleiden van leefstijlverandering.  

Gesuperviseerde looptherapie richt zich dus niet alleen op het (meest) aangedane been, maar heeft een positief effect op de algehele gezondheid van de patiënt.

 

Vergoeding

Bij de meeste zorgverzekeraars geldt een selectief inkoopbeleid. Dit betekent dat fysiotherapie voor patiënten met PAV alleen wordt ingekocht bij therapeuten die deelnemen aan ClaudicatioNet.

De praktijk heeft een gespecialiseerd ClaudicatioNet therapeut en zodoende wordt bij ons de behandeling vergoed door uw verzekering. Per 1 januari 2017 wordt een traject gesuperviseerde looptherapie (GLT) en leefstijlbegeleiding voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV) vergoed uit de basisverzekering. Er worden 37 behandelingen vergoed binnen een traject van 12 aaneensluitende kalendermaanden. Per kalenderjaar wordt eerst aanspraak gedaan op het eigen risico. 

Door zorgverzekeraars wordt verschillend beleid gevoerd omtrent het vergoeden van een tweede traject GLT. Vraag bij een tweede verwijzing dus altijd na bij de zorgverzekeraar of dit vergoed wordt. 

Artrose

Voelen uw gewrichten stijf aan? Doet het ook pijn wanneer u wilt bewegen? U zult denken dat het beter is om iedere lichamelijke activiteit te vermijden en daarmee pijn te verminderen. Maar het omgekeerde is waar! Wist u dat wanneer u artrose aan knie of heup heeft, het extra belangrijk is dat u blijft bewegen? 

 

Vergoeding

Oefentherapie bij artrose van knie en heup is bewezen effectief. Daarom krijgen patiënten met artrose aan de heup- en kniegewrichten vanaf 1 januari 2018 de eerste 12 behandelingen met fysiotherapie of oefentherapie vergoed. 

In de praktijk is gebleken dat wekelijks een behandeling gedurende acht tot twaalf weken gemiddeld voldoende is om een patiënt de oefentherapie aan te leren.

Niek van Berlo

Deltaweg 8

5709AC Helmond

Telefoon

0492-776379

Openingstijden

ma-vrijdag 08.00-18.00 uur