Op deze pagina vindt u achtereenvolgens praktische informatie over de behandelingen, de tarieven,de klachtenregeling en het privacyreglement.Heeft u nog vragen of suggesties?Laat het ons weten.

Vraag en antwoord

Wat behandelen wij?
Wij behandelen algemene fysiotherapeutische problemen. Daarnaast zijn we gespecialiseerd op het gebied van sportletsels en revalidatie na knie- en schouderoperaties en heup- en knieprotheses. Fysiotherapie Niek van Berlo verzorgt ook individuele of groepstraining bij chronische aandoeningen zoals COPD.

Verwijzing niet nodig
U hebt geen verwijzing van uw huisarts nodig om met ons een afspraak te maken. U kunt rechtstreeks zonder tussenkomst van de huisarts komen dit noemen we Directe Toegankelijkheid.

Eerste behandeling
Bij uw eerste behandeling is het handig als u aan een aantal dingen denkt. Allereerst is het voor ons verplicht om uw persoonsgegevens vast te leggen. Daarom vragen wij u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar de eerste afspraak.

Wat neemt u mee?
Een korte opsomming van de benodigdheden bij uw eerste afspraak:

– Verwijzing huisarts/specialist indien u deze hebt gekregen. Komt u rechtstreeks dan is een verwijzing niet nodig.
– Meest recente verzekeringsgegevens (pasje of polisblad)
– Geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument)
– Relevante medische informatie (uitslag foto’s, medicijnen, etc.)
– Tijdens alle behandelingen een handdoek i.v.m. hygiëne.

Intake en onderzoek
De eerste afspraak bestaat uit een intakegesprek en onderzoek. Daarin brengen we uw klachten in kaart en stellen we samen met u een behandelplan op. De eerste afspraak duurt ongeveer 30 minuten. Wij declareren de intake en het onderzoek tegen het tarief dat uw zorgverzekeraar vergoedt. Vanwege de administratieve handelingen rondom de intake kan het tarief hoger zijn dan voor een reguliere behandeling.

Reguliere behandeling
De duur van een reguliere behandeling is gemiddeld 30 minuten. Wij declareren een reguliere behandeling tegen het tarief dat uw zorgverzekeraar vergoedt.

Behandeling aan huis
Mocht u niet in staat zijn om naar onze praktijk te komen, dan kunnen we u aan huis behandelen. Wij declareren een uitbehandeling tegen het tarief dat uw zorgverzekeraar vergoedt.

Vergoeding 
Vanuit de basisverzekering krijgen alleen nog kinderen onder 18 jaar fysiotherapie vergoed. Volwassen verzekerden krijgen hun behandelingen alleen vergoed als zij een aanvullende verzekering hebben afgesloten of een chronische indicatie voor fysiotherapie hebben. 
Bij een chronische indicatie dient u voor de eerste 20 behandelingen een aanvullende verzekering te hebben afgesloten. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten waardoor wij uw behandeling direct kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar. Het is uw eigen verantwoordelijkheid er op te letten of u het aantal behandelingen waarop u recht hebt niet overschrijdt. Behandelingen die niet worden vergoed door uw zorgverzekeraar komen voor uw eigen rekening.

 

Tarieven

Fysiotherapie zit gedeeltelijk in het basispakket van de zorgverzekering. Wat u precies vergoed krijgt, hangt af van uw leeftijd en de reden waarom u fysiotherapie krijgt. U kunt zich aanvullend verzekeren voor fysiotherapie die niet in de basisverzekering zit.

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Mocht u niet aanvullend of onvoldoende zijn verzekerd dan brengen we de zittingen fysiotherapie bij u rekening. 

De tarieven hiervoor zijn:

– Zitting Fysiotherapie € 35,00
– Toeslag aan huis behandeling € 12,00
– Screening € 15,00
– Intake en onderzoek na screening € 35,00
– Intake en onderzoek na verwijzing € 50,00

Overige diensten:
– Massage 30 minuten € 35,00
– Rol Cure Tape (medical taping) € 15,00

U kunt een afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos verzetten. Daarna brengen wij deze bij u in rekening. U kunt deze kosten niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut z'n vak zo goed mogelijk uitoefent. En wij doen er alles aan om de behandeling zo soepel en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut of u bent ontevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat? Dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

In gesprek met uw fysiotherapeut 

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk waar uw fysiotherapeut werkt. Vindt u het moeilijk om uw probleem in een gesprek aan de orde te stellen, dan kunt u iemand meenemen, bijvoorbeeld een familielid of iemand die u vertrouwt. Voor advies of bijstand over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij een patiëntenorganisatie als Zorgbelang (www.zorgbelang-nederland.nl).

Mocht een gesprek met uw fysiotherapeut voor u geen oplossing bieden, dan kunt u er voor kiezen om een klacht in te dienen.

Een klacht indienen

Mocht een gesprek met uw fysiotherapeut voor u geen oplossing bieden, dan kunt u er voor kiezen om een klacht in te dienen. 

Kunt u niet in gesprek met uw fysiotherapeut of bent u niet tevreden met de geboden oplossing?  Dan is er voor u een wettelijk goedgekeurde klachtenprocedure. De  Klachtenregeling Fysiotherapie van de Klachtencommissie van het KNGF biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Meer info vindt hier.

Hieronder vindt u een formulier om een klacht in te dienen. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het verzoek om ondersteuning van klachtenfunctionaris te krijgen bij het indienen van een klacht.

meldformulier-klachten

reglement-geschillencommissie-fysiotherapie-2016

Bent u niet tevreden over de geboden oplossing of over de klachtafhandeling door de Klachtenregeling? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Fysiotherapie. Deze commissie geeft een bindend advies, zowel voor de fysiotherapeut als voor u.

Het kan zo zijn dat uw klacht zo ernstig is dat u wil dat er maatregelen worden genomen. Dan kunt u een klacht indienen bij het Regionaal Tuchtcollege.

Privacyreglement

Om uw behandeling goed uit te kunnen voeren, houdt de fysiotherapeut een dossier van u bij.
In dit dossier staan de voor de behandeling belangrijke medische en persoonlijke gegevens.
Registratie van deze gegevens vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. 

Naast de Algemene Verordening Gegevensbescherming is er een privacyreglement van toepassing:

• Naast uw behandelend fysiotherapeut heeft ook een aantal andere personen mogelijk toegang tot uw dossier. Dit zijn andere fysiotherapeuten in de praktijk die worden geraadpleegd bij uw behandeling, eventuele stagiaires die met uw fysiotherapeut meelopen en administratieve medewerkers. Voor allen geldt een geheimhoudingsplicht.

• U heeft het recht om uw dossier in te zien. Indien u van mening bent dat er onjuiste gegevens in uw dossier staan, dan kunt u vragen deze te wijzigen of te verwijderen.

• Er worden alleen gegevens in uw dossier opgeslagen die van belang zijn voor uw behandeling.

• Indien uw gegevens van belang zijn voor wetenschappelijk onderzoek of voor onderwijs, kan hiervan pas gebruik gemaakt worden, maar pas na uw schriftelijke toestemming en in geanonimiseerde vorm.

• Er zal aan derden geen gegevens worden verstrekt, tenzij u of uw wettelijke vertegenwoordiger daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

• Na beëindiging van uw behandeling wordt uw dossier nog tenminste 15 jaar opgeslagen. Daarna kan het worden vernietigd.

• Indien u van mening bent dat er ten aanzien van uw gegevens op een onjuiste manier met de Algemene Verordening Gegevensbescherming of dit reglement wordt omgegaan, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Niek van Berlo Fysiotherapie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Niek van Berlo Fysiotherapie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.