Carpaal tunnel syndroom

Slapende vingers

Het carpaal tunnel syndroom (CTS)

Het Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) is een van de meest voorkomende zenuwbeknellingen. De aandoening ontstaat door een beknelling van de nervus medianus of middenhandszenuw ter hoogte van de pols. Deze belangrijke zenuw loopt naar enkele spieren in de hand en verzorgt het gevoel en de tastzin in de hand van de duim, de wijsvinger, de middelvinger en de helft van de ringvinger.

Oorzaken

Patiënten hebben typisch last van slapende duim, wijsvinger en middenvinger. De meest voorkomende oorzaak van beknelling is een drukverhoging door het zwellen van de pezen en peesscheden (=tenosynovitis) in de tunnel. Dit kan spontaan optreden en is het meest frequent bij vrouwen van middelbare leeftijd, maar daarnaast zien we ze ook vaak bij beroepen met herhaalde bewegingen als wringen, typen, etc…

Andere factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van een carpaal tunnelsyndroom:

•  hormonale veranderingen zoals tijdens de zwangerschap en de overgang
•  een langzaam werkende schildklier
•  andere aandoeningen zoals reuma
•  suikerziekte
•  een polsbreuk

Symptomen

Indien de druk groot genoeg is kan de zenuwfunctie worden aangetast wat zich uit in dofheid, tintelingen of zelfs pijn in vooral het verzorgingsgebied van de zenuw, dat wil zeggen de duim, wijs- en middelvinger en een deel van de ringvinger. De kant van de handpalm van deze vingers is het verzorgingsgebied van deze zenuw. Er kan krachtverlies van de hand optreden en zelfs atrofie (=spiervolumeverlies) van de duimmuis. In de nacht nemen de klachten vaak in ernst toe waardoor men er wakker van kan worden. 

Diagnose

Op grond van de klachten en aanvullend lichamelijk onderzoek kan vaak de diagnose al gesteld worden. Het klinisch onderzoek is de basis van de diagnose. Door zachtjes op de carpale tunnel te tikken, kunnen tintelingen worden opgewekt. Dit kan ook door druk uit te oefenen op de nervus medianus of door de pols maximaal te buigen. 

Een soortgelijk klachtenpatroon, dat daarom verwarring omtrent de diagnose kan geven, komt voor bij beknelling van de zenuw ter hoogte van de halswervelkolom. Dit kan komen door een nekhernia, door artrose (slijtage) van nekwervels. Zeldzaam is het bekneld raken van de zenuw door nauwe ruimtelijke verhoudingen in de schouder ( scalenus syndroom of halsribsyndroom). Deze oorzaken dienen door het neurologische onderzoek te worden uitgesloten, omdat ze uiteraard een andere behandeling vereisen.

Om de diagnose te bevestigen kan  een spieronderzoek worden aangevraagd (EMG = elektromyografie), waarop dan een vertraging van de zenuwgeleiding is te zien over het deel van de nervus medianus dat in de carpale tunnel is gelegen.

Behandeling

Fysiotherapie i.c.m. rust en het dragen van een polsbrace (spalk) gedurende de nacht heeft vaak een gunstig effect op de symptomen. Bij onvoldoende resultaat kan een operatie overwogen worden.

Neem contact op

Hebt u vragen of wilt u een afspraak maken?

Ook interessant

Medical taping bij hooikoorts

Fysiotherapie bij knieklachten

Pre-operatieve screening

Orthopedische revalidatie