COVID-19 herstelzorg

Herstellen na een corona besmetting

COVID-19 herstelzorg

Dat een corona besmetting ernstige gevolgen kan hebben, daar zijn we ons allemaal goed van bewust. De restklachten kunnen variëren van algehele vermoeidheid, conditieverlies, gewrichts- en/of spierpijn tot cognitieve en psychische klachten. Longklachten zijn vaak dominant aanwezig. 

Revalidatie na een corona besmetting

Ook als uw besmetting niet tot een ziekenhuis opname heeft geleid, kan het zijn dat u na uw herstel nog steeds klachten ervaart. Wanneer u bijvoorbeeld klachten van kortademigheid houdt, bent u mogelijk gebaat bij behandeling door een longfysiotherapeut. De longfysiotherapeut kan helpen om uw ademhaling weer te normaliseren en u begeleiden bij het herstellen van uw lichamelijke conditie. 

Indien u wel in het ziekenhuis opgenomen bent geweest, kunt u na ontslag nog veel klachten hebben. Langdurige bedrust en de uitputtingsslag die uw lijf heeft moeten leveren om het virus onder de knie te krijgen, zijn een grote aanslag op uw fysieke en mentale conditie. U bent weliswaar hersteld, maar nog lang niet de oude.  

Onze praktijk is aangesloten bij Longnet en Chronisch Zorgnet. Als gespecialiseerd longfysiotherapeut heeft Niek van Berlo ervaring met het begeleiden van patiënten met longproblemen en de consequenties daarvan op uw dagelijks functioneren. 

Wanneer u begeleiding nodig heeft bij uw verdere herstel, staan wij voor u klaar.  

Wij bieden u training op maat en staan in nauw overleg met uw huisarts of arts in het ziekenhuis en hebben korte lijnen met andere disciplines zoals diëtisten, ergotherapeuten en psychologen.

Vergoeding en voorwaarden
Om mensen die corona hebben gehad snel te kunnen helpen bij hun herstel, heeft de overheid de tijdelijke regeling Paramedische herstelzorg na COVID-19 ingesteld. Fysiotherapie na COVID-19 wordt nu onder voorwaarden vergoed uit het basispakket (met daarbij de wettelijke bepaling dat het eigen risico wordt aangesproken). Een aanvullende zorgverzekering heb je niet nodig en wordt dus ook niet aangesproken. Je huisarts of medisch specialist stelt vast of er waarschijnlijk sprake is geweest van COVID-19 en of je deze zorg moet krijgen. Je hoeft dus niet aan te tonen dat je destijds positief getest bent en ook hoef je niet in het ziekenhuis opgenomen te zijn geweest. In een periode van zes maanden worden maximaal 50 behandelingen vergoed.

Om aanspraak te maken op vergoeding vanuit de basisverzekering moet je ermee instemmen dat gegevens worden gebruikt voor landelijke wetenschappelijk onderzoek m.b.t. COVID-19. Je fysiotherapeut zal hiernaar vragen.

Meer informatie vindt u op:
www.chronischzorgnet.nl
www.zorginstituutnederland.nl