Chronische zorg

Fysiotherapie bij chronische klachten

Chronische zorg

Als u een chronische aandoening hebt, dan kan fysiotherapie u verlichting geven. Door te werken aan uw fysieke gezondheid, kunt u uw klachten stabiliseren of mogelijk verminderen. Een gezonde leefstijl en trainen heeft duidelijk positieve effecten op de kwaliteit van leven.

Fysiotherapie bij chronische aandoeningen

Vooral op latere leeftijd, maar soms ook al jong, krijgen mensen een chronische aandoening. Voorbeelden zijn hart- en vaatziekten, diabetes, kanker, COPD en aandoeningen van het bewegingsapparaat. Aangezien mensen steeds ouder worden, neemt ook het aantal mensen met een chronische aandoening toe. Daar komt bij dat steeds meer mensen meer dan één chronische aandoening hebben. 

Als u een chronische aandoening hebt, dan kan fysiotherapie u verlichting geven. Door te werken aan uw fysieke gezondheid, kunt u uw klachten stabiliseren of mogelijk verminderen. Hierdoor leert u ook beter omgaan met uw chronische aandoening.

Longklachten

COPD is een longziekte waarbij de longen zijn beschadigd. Ademen is moeilijker en je hebt minder energie. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte). 

COPD kan niet worden genezen maar een gezonde leefstijl en trainen heeft duidelijk positieve effecten op de kwaliteit van leven. Een actieve leefstijl met inspanningstraining heeft aangetoonde effecten. Uw spierkracht en inspanningscapaciteit nemen toe en de kortademigheid vermindert. U gaat zich beter voelen, ervaart minder klachten en kunt meer aan.

Hebt u longklachten dan kunt u bij ons van een gespecialiseerde longfysiotherapeut specifieke medische therapie krijgen. 

Kosten
100% vergoeding vanuit de basisverzekering. Het aantal behandelingen is wel gemaximeerd afhankelijk van het stadium en de ernst van uw COPD.

Meer informatie vindt u op:
www.longnet.nl
www.longfonds.nl
www.chronischzorgnet.nl
www.rijksoverheid.nl

Vaatklachten

Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) wordt veroorzaakt door slagaderverkalking (atherosclerose), waardoor patiënten claudicatio intermittens kunnen ondervinden.

Klachten zoals pijn of kramp in de beenspieren treden op tijdens het lopen en verdwijnen na enige tijd stilstaan. Roken, te weinig beweging en ongezonde voeding zijn risicofactoren voor perifeer arterieel vaatlijden.

De eerste keus voor de behandeling bij patiënten met vaataandoeningen zoals claudicatio intermittens (of etalagebenen) is looptherapie. Door middel van looptherapie kan de pijnvrije loopafstand vergroot worden bij een vaataandoening. Als deze looptherapie onder begeleiding van een fysiotherapeut wordt uitgevoerd (gesuperviseerde looptherapie), lijken de resultaten aanzienlijk beter. 

Kosten
100% vergoeding vanuit de basisverzekering
Meer informatie vindt u op:
www.chronischzorgnet.nl
www.etalagebenen.nl

Looptherapie

Het traject GLT en leefstijlbegeleiding is een intensieve behandeling van een jaar, waarbij de patiënt de eerste periode 2 à 3 sessies per week wordt behandeld. Daarna neemt de frequentie van behandelingen af tot 1 keer per maand. Er wordt gestreefd naar zelfredzaamheid na een jaar GLT. 

Naast het verhogen van de loopafstand en kwaliteit van leven door fysieke training wordt ook aandacht besteed aan een gezonde leefstijl. Gesuperviseerde looptherapie richt zich dus niet alleen op het (meest) aangedane been, maar heeft een positief effect op de algehele gezondheid van de patiënt.

Bij de meeste zorgverzekeraars geldt een selectief inkoopbeleid. Dit betekent dat fysiotherapie voor patiënten met PAV alleen wordt ingekocht bij therapeuten die deelnemen aan het Chronisch Zorgnet. De praktijk heeft een gespecialiseerd Chronisch Zorgnet therapeut en zodoende wordt bij ons de behandeling vergoed door uw verzekering. Per 1 januari 2017 wordt een traject gesuperviseerde looptherapie (GLT) en leefstijlbegeleiding voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV) vergoed uit de basisverzekering. Er worden 37 behandelingen vergoed binnen een traject van 12 aaneensluitende kalendermaanden. 

Artroseprograma: bewezen effectief

Hebt u artrose in heup of knie en wilt u dolgraag actiever in het leven staan? Dan hebben wij voor u een verantwoord en effectief beweegprogramma op maat.

In 12 weken werkt u individueel of in groepsverband aan versterking van uw spieren, verbetering van conditie en meer stabiliteit bij bewegen. U wordt begeleid door een gespecialiseerde fysiotherapeut en uw persoonlijke doelen staan daarbij centraal. Naast de wekelijkse groepsles krijgt u ook een (online) oefenprogramma voor thuis. Na afloop ontvangt u een beweegadvies van uw fysiotherapeut en bent u klaar om op uw eigen niveau zelfstandig, gemotiveerd en met plezier dagelijks te bewegen.

Kosten
100% vergoeding vanuit de basisverzekering
Meer informatie vindt u op:
www.cz.nl
www.vgz.nl